Videos

Tìm hiểu về các loại kinh đồng hồ

Kính đồng hồ là bộ phận không thể thiếu đối với một chiếc đồng hồ đeo tay thông thường. Nó giúp bảo vệ cho mặt số và kim không bị tác động bởi môi trường bên ngoài. Vì thế, khi lựa chọn đồng hồ ngoài việc xem xét về thương hiệu, mẫu mã, thông số […]